+

Nezdravý životný štýl

Keď máte nezdravý životný štýl

Zdravie človeka je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie ovplyvnené úrovňou zdravotníctva na 10 až 15 %, genetickou výbavou na 10 až 15 %, prostredím, v ktorom žijeme, zhruba na 20 až 25 % a spôsobom života na 50 až 60 %. Práve životospráva – teda stravovanie, pohyb a návyky ako konzumácia alkoholu a fajčenie – v najväčšej miere určuje, ako sme dnes fit a ako sa bude náš zdravotný stav vyvíjať v budúcnosti.

Fajčenie je hlavným rizikovým faktorom pre najzávažnejšie ochorenia a spôsobuje predčasnú smrť pri desiatkach diagnóz. Nie náhodou sa fajčiari dožívajú v priemere až o 10 rokov menej v porovnaní s nefajčiarmi. Pri spaľovaní tabaku sa uvoľňuje až približne 5 000 najrôznejších chemických látok, vrátane rakovinotvorných. Pre lepšiu predstavu, dym z cigarety obsahuje nielen oxid uhoľnatý, ale aj arzén, benzén, ťažké kovy, ako olovo a kadmium, kyanovodík a ďalšie chemikálie. Tieto látky útočia ako jedy na organizmus a spôsobujú vážne a smrteľné ochorenia. Zákernosť fajčenia podčiarkuje aj fakt, že na účinky cigaretového dymu zomierajú aj ľudia, ktorí nikdy nedržali v ruke cigaretu. Reč je o pasívnom fajčení, ktorého dôsledkom je, že nefajčiari častokrát trpia rovnakými chorobami ako fajčiari.

Čomu treba zabrániť

Fajčenie je hlavnou príčinou rakoviny pľúc a preukázateľne podporuje aj vznik ďalších 15 typov a podtypov rakoviny. Fajčenie spôsobuje vo významnej miere aj srdcovo-cievne ochorenia a vznik cievnej mozgovej príhody . Vdychovanie cigaretového dymu výrazne znižuje množstvo kyslíka, ktoré je krv schopná dodávať srdcu a celému telu. Kysličník uhoľnatý obsiahnutý v dyme sa usádza v cievach, zužuje ich priechodnosť a spôsobuje zvýšenie krvného tlaku. Fajčenie napomáha tiež rozvoju aterosklerózy a ľudia, ktorí už majú vysoký krvný tlak, vysokú hladinu cholesterolu v krvi (alebo oboje), a ktorí navyše aj fajčia, si výrazne zvyšujú nebezpečenstvo vzniku srdcového infarktu . Fajčiar má 1,5 násobne väčšie riziko, že u neho vznikne cukrovka 2. typu ako nefajčiar. Tento vzťah je výraznejší hlavne u mužov. Tento zlozvyk takisto zhoršuje cholesterol a ovplyvňuje aj vznik a charakter obezity.

Strava plná tukov a cukru je jednoznačným faktorom, ktorý vedie postupne k vzniku kardiovaskulárnych ochorení, napríklad ateroskleróze a srdcovému infarktu . Vyhnúť sa treba v prvom rade nasýteným mastným kyselinám a cholesterolu, ktoré sa nachádzajú napr. v tučnom mäse, v prepálených olejoch, krémových zákuskoch a podobne. Rizikom je aj príliš veľa soli v jedle, najmä u pacientov s vysokým krvným tlakom.

Nedostatok fyzickej aktivity a sedavý spôsob života vedie nielen k nadváhe a obezite, ale zvyšuje aj riziko vzniku cukrovky 2. typu , ktorá môže mať závažné následky.

Čo treba robiť

S cigaretami je najlepšie vôbec nezačínať a ak už fajčíte, snažte sa čo najrýchlejšie prestať. Ak to nedokážete, poraďte sa so svojím lekárom o možnostiach odbornej pomoci. Existujú aj menej škodlivé alternatívy, ktoré neprodukujú decht ani oxid uhoľnatý, dve z najškodlivejších súčastí cigaretového dymu.

Správne stravovacie návyky sú jednou z najlepších investícií do svojho zdravia dlhodobo:

  • prvoradou podmienkou je pestrosť a vyváženosť, aby denná strava obsahovala všetky nevyhnutné živiny v primeranom pomere,
  • základom by mala byť strava bohatá na ovocie, zeleninu, strukoviny, celozrnné obilniny, rastlinné tuky, ryby a hydinu.

Fyzická aktivita má na organizmus blahodarný vplyv – pomáha dosiahnuť a udržať správnu telesnú hmotnosť, mať pod kontrolou hladinu cholesterolu v krvi, hodnoty krvného tlaku a aj stav cukrovky, ak vám bola zistená:

  • obyčajne sa odporúča 30-60 minút cvičenia denne,
  • pokiaľ nemáte každý deň dostatok času, doprajte si aspoň 10 minút fyzickej aktivity,
  • ak už trpíte srdcovou arytmiou alebo ochorením srdca, poraďte sa o vhodnom cvičení a jeho intenzite najprv so svojím lekárom alebo fyzioterapeutom.

Zmeny v tradičnom životnom štýle sa vykonávajú dosť ťažko, a ešte ťažšie sa pri zmenách zotrváva – preto je dôležitá motivácia. Aby sme tieto ciele dosiahli, dôležité je minimalizovať aj stres. Pomôcť vám môžu rôzne techniky, napríklad hlboké dýchanie, relaxácia svalov či meditácia.


Skontrolujte si, ako na tom ste

Krvný tlak
ideálny
do 120/80
zvýšený
130/85
vysoký
140/90 a viac
LDL cholesterol
ideálny
do 3,0 mmol/L
zvýšený
3,0 až 3,5 mmol/L
vysoký
3,5 mmol/L a viac
BMI
ideálny
18,5 až 25 kg/m2
zvýšený
25 až 30 kg/m2
vysoký
viac ako 30 kg/m2

Rozprávame sa s odborníkmi

V našej iniciatíve chceme vytvoriť priestor, v ktorom dávame slovo odborníkom. Sme radi, že sa pod myšlienku Zdravie máš len jedno podpisujú renomovaní lekári – špecialisti na civilizačné ochorenia, poprední analytici aj ďalší odborníci. Prečítajte si rozhovory a články na témy, ktoré sa možno týkajú práve vášho zdravotného stavu.

MUDr. Adriana Ilavská: Želáme si, aby pacienti s cukrovkou s nami spolupracovali čo najviac
Cukrovka je ochorenie, ktoré postihuje pacienta od hlavy po päty a dokáže prevrátiť jeho život aj život ľudí oko...
MUDr. Anna Vachulová: Pri liečbe vysokého tlaku hráme o čas
Artériová hypertenzia alebo ľudovo povedané vysoký krvný tlak je ochorenie, ktoré nebolí. Na Slovensku sa štatisticky...
MUDr. Ľubomíra Fábryová: Obezita je závažná choroba
Približne dve tretiny dospelej slovenskej populácie trpia nadhmotnosťou a jeden zo štyroch mužov a jedna zo štyroch ž...