O kampani

Zdravie máš len jedno.
Máš ho vo svojich rukách.

Na Slovensku sme v nezdravom životnom štýle na smutnom poprednom mieste. Sme na tom dokonca horšie ako ľudia v USA. Približne polovici všetkých úmrtí u nás by sa dalo predísť. Príčina týchto „zbytočných úmrtí“ má pôvod v zlých návykoch, nezdravom stravovaní a pasívnom, lenivom životnom štýle bez dostatočnej fyzickej aktivity. Túto nešťastnú štatistiku umocňuje aj fakt, že Slováci sú rekordéri v nedodržiavaní liečby predpísanej lekármi. Priznáva sa k tomu v prieskumoch viac ako polovica pacientov. Smrť je strašná vždy, o to viac je však tragédiou, keď je zbytočná. Pretože sa jej dá zabrániť.

Nastal čas, aby sme aj v našej krajine začali viac myslieť na to, ako predchádzať civilizačným chorobám, ktoré sa kvôli našej vlastnej životospráve na Slovensku rozmáhajú. My sami máme moc to zmeniť. My sami musíme prevziať zodpovednosť za svoje zdravie. Správny prístup k liečbe v kombinácií s dôslednými zmenami v životospráve pacientov dokážu znížiť riziko smrti zo všetkých príčin o viac ako 40 %.

Zdravie máš len jedno, a preto:

1
Zmeň životosprávu, ktorú vieš ovplyvniť stravou, pohybom a opustením nezdravých návykov.
2
Keď ti lekári nájdu chorobu, alebo pred ňou varujú, dôveruj im a spolupracuj s nimi.
3
Vždy dodržiavaj liečbu, ktorú ti lekári predpíšu.
4
Nikdy nepodceňuj svoje duševné zdravie, pretože ním sa všetko začína...

Ak ste sa rozhodli pre zmenu vo svojom živote, ste na správnom mieste.
Našou iniciatívou chceme:

- ponúknuť praktické rady pre život v spolupráci s poprednými lekármi
- inšpirovať príbehmi ľudí, ktorým sa podarilo prevziať kontrolu nad svojím zdravím
- motivovať k zdieľaniu svojich povzbudivých výsledkov v liečbe a životospráve s ostatnými