MUDr. Anna Vachulová: Pri liečbe vysokého tlaku hráme o čas

admin
01.03.2023

Artériová hypertenzia alebo ľudovo povedané vysoký krvný tlak je ochorenie, ktoré nebolí. Na Slovensku sa štatisticky týka až dvoch miliónov obyvateľov a asi pol milióna z nich o tom vôbec nevie. Práve preto je hypertenzia, ktorá sa podpisuje ako najčastejšia príčina pod ďalšie, častokrát smrťou končiace kardiovaskulárne komplikácie, taká zradná.

O tom, prečo by sme mali mať hodnoty svojho krvného tlaku pod kontrolou a prečo nesmieme v prípade takto stanovenej diagnózy náš stav podceniť, sme sa porozprávali s prezidentkou Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti MUDr. Annou Vachulovou, PhD. z Kardiologickej kliniky LF UK a Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave.

Pani doktorka, v akom priemernom veku je Slovákom po prvýkrát diagnostikovaná hypertenzia, teda vysoký krvný tlak? 

Artériová hypertenzia je najčastejším kardiovaskulárnym ochorením s vysokou prevalenciou v dospelej populácii. Môže byť diagnostikovaná v ktoromkoľvek veku u dospelého človeka, pričom vyskytnúť sa môže aj v detskom alebo juvenilnom veku. Najčastejšie sa nameria vysoký krvný tlak u ľudí vo veku 40-50 rokov, no nie zriedka práve ľudia v tejto vekovej skupine svoju situáciu podcenia a dostavia sa, až keď sa u nich objaví nejaká komplikácia súvisiaca s hypertenziou. Zaujímavé je, že každý piaty pacient, ktorý navštívi svojho praktického lekára a je mu zmeraný tlak, ho má vyšší, hoci o tom vôbec nevie. Týka sa to približne pol milióna dospelej populácie na Slovensku.

Hoci sa o hodnotách krvného tlaku hovorí pomerne často, môžeme si aj na tomto mieste zopakovať, akým číslam treba venovať pozornosť?

Normálny krvný tlak u zdravých dospelých ľudí je 120/80 mmHg bez ohľadu na vek a pohlavie.  Artériová hypertenzia je definovaná ako hodnota systolického krvného tlaku vyššia ako 140 mmHg a/alebo hodnota diastolického tlaku vyššia ako 90 mmHg namerané v ambulancii lekára minimálne pri dvoch návštevách. Keďže hodnoty namerané v ambulancii lekára sú vždy vyššie, v domácom prostredí by si mal pacient namerať tlak nižší ako 135/85 mmHg. Pre manažment pacientov s vysokým krvným tlakom je dôležité merať si tlak  krvi aj doma či v práci a tieto hodnoty si zapisovať, potrebujeme vedieť, ako sú na tom pacienti v bežných situáciách a prostredí, kde trávia najviac času. 

Čo vlastne nárast hodnôt krvného tlaku a ochorenie hypertenzia spôsobuje?

Artériová hypertenzia je tzv. multifaktoriálne ochorenie, teda na jeho vzniku sa podieľajú viaceré faktory. Tie môžu byť na jednej strane ovplyvniteľné, čo znamená, že náš stav dokážeme zlepšiť napr. zanechaním stresu, zmenou životosprávy, keď sa budeme vyhýbať sedavému spôsobu života, začneme sa viac hýbať, skoncujeme s fajčením. Spôsobujú ju však aj neovplyvniteľné faktory, ku ktorým patrí vek, genetická predispozícia, atď. 

Ktorá riziková skupina sú najväčší „adepti“ na to, aby mali kvôli vysokému tlaku problém? Kto by sa mal mať najviac na pozore? 

Sú to predovšetkým ľudia s vyššie uvedenými rizikovými faktormi. Väčšina pacientov vyššieho veku a seniorov pozná svoje hodnoty tlaku krvi. Zdá sa, že rizikoví sú však najmä ľudia v strednom veku, ktorí si buď nemerajú vysoký krvný tlak alebo odďaľujú jeho liečbu. Niekedy je ťažké pomerne mladému človeku okolo štyridsiatky vysvetliť, že má diagnózu artériovej hypertenzie a do konca života musí užívať tabletku, keď sa cíti zdravý a na vrchole síl. Niektorí si myslia, že to zvládnu „svojimi silami“. Aj pri hypertenzii je však dôležitý aktívny prístup pacienta k diagnostike a liečbe. 

Do akej miery dokáže byť dnes moderná liečba účinná? V zmysle, že keď ju budem dodržiavať, nemali by nastať ťažšie komplikácie. 

Základná medikamentózna liečba artériovej hypertenzie je odstupňovaná v troch krokoch. Už hneď na začiatku liečby nedostáva pacient len jednu účinnú látku, ale v súlade s odporúčaniami Európskej hypertenziologickej a kardiologickej spoločnosti dostáva dve účinné látky (liečivá), preferenčne v jednej tabletke, je to tzv. fixná kombinácia liekov. Liečba artériovej hypertenzie je doživotná. Keďže ide o dynamické ochorenie, pacienta treba pravidelne sledovať a v prípade, že nestačí liečba dvojkombináciou liekov, pridávame ďalšiu účinnú látku v troj- eventuálne v štvorkombinácii.

Sú u nás lieky na hypertenziu dobre dostupné?

Pacienti si neraz myslia, že na Slovensku nemáme dostupné moderné lieky. Pravda je však taká, že v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ máme k dispozícii rovnaký počet tzv. fixných kombinácií, takže sa pacienti dostanú k všetkým potrebným liekom. Na Slovensku máme „fixné kombinácie liekov“ ktoré obsahujú v jednej tabletke aj 2 alebo 3 lieky v rôznych účinných silách. Každému pacientovi tak vieme „ušiť liečbu na mieru“, aby mu liečba vyhovovala, aby sme znížili hodnoty tlaku krvi na tzv. cieľové hodnoty a aby sme zabránili zbytočným komplikáciám artériovej hypertenzie a predĺžili pacientovi život. To je cieľ, ktorý by sme chceli dosiahnuť. Pri liečbe artériovej hypertenzie, aj keď je to chronické ochorenie, hráme vždy o čas. Výsledky niektorých štúdií ukazujú, že oddialenie liečby iba o šesť týždňov môže mať závažné dôsledky v chorobnosti aj úmrtnosti, a to aj v prípade mladých pacientov. 

Naznačili ste už, že veľa pacientov svoju predpísanú liečbu podceňuje… 

Áno, veľa pacientov si myslí, že stačí užívať lieky na vysoký tlak iba mesiac, štvrť roka či celý rok a potom už nie. Liečba artériovej hypertenzie je však doživotná. Snahou lekárov je, aby mali pacienti modernú liečbu pomocou tzv. fixných kombinácií. Realita je však taká, že nie všetci pacienti sú disciplinovaní. Jednou z dôležitých príčin nedostatočnej kontroly krvného tlaku je zlá adherencia pacientov k liečbe. Jednoducho povedané, nedodržiavajú predpísané užívanie liekov. Je až alarmujúce, že viac ako rok vydrží zotrvať na antihypertenzívnej liečbe len menej ako polovica pacientov. Známa štúdia z Českej republiky ukázala, že predpísané lieky pravidelne neužíva až 60 % hypertonikov. 

Cieľom liečby hypertenzie je zabrániť zbytočným komplikáciám a predĺžiť pacientovi život. Čo však môže nastať, ak pacient nebude spolupracovať?

Artériová hypertenzia je progredujúce ochorenie, ktoré môže spôsobiť poškodenie mnohých životne dôležitých orgánov ako srdce, mozog, obličky, oči, cievy. Srdce môže byť pritom poškodené na viacerých úrovniach. Môže prísť k zhrubnutiu stien srdca, ktoré neskôr povedie k zlyhaniu srdca ako pumpy. Hypertenzné srdce – srdce poškodené vysokým krvným tlakom v dôsledku nedostatočne liečenej alebo neliečenej hypertenzie, je najčastejšou príčinou celej škály arytmií. S vysokým krvným tlakom súvisí aj poškodenie ciev, a to nielen ciev srdca. Pri poškodení ciev srdca môže dôjsť k vzniku akútneho infarktu myokardu. Často sa ľudia čudujú, že niekto dostal infarkt z „plného zdravia“.

O aké hodnoty krvného tlaku ide v prípade takýchto pacientov?

Keď si spätne pozeráme záznamy, zistíme, že pacientovi opakovane namerali vysoký krvný tlak, a nemuselo to hneď byť 200/100 mmHg, často ide o viac ako 150/100 mmHg. Vysoký krvný tlak môže viesť aj k poškodeniu mozgu. Jedným z typických prejavov je vznik demencie, o čom sa hovorí veľmi málo. Súčasne alebo následne môže dôjsť k vzniku depresie. Veľmi často dôjde pri neliečenej alebo nedostatočne liečenej hypertenzii k cievnej mozgovej príhode, ktorá nemusí byť fatálna. Je to však najčastejšie imobilizujúce a invalidizujúce ochorenie, ktoré nepostihne len samotného pacienta, ale aj všetkých v jeho okolí. 

Ako pacientovi s vysokým krvným tlakom vysvetliť, že brať doživotne tabletky je určite lepšia cesta, než riskovať zhoršenie až do stavu ťažkého kardiovaskulárneho ochorenia so smrteľným rizikom?

Lieky na liečbu artériovej hypertenzie neznižujú iba hodnoty krvného tlaku. Majú aj iné pozitívne účinky na viaceré orgány, tzv. organoprotektívne účinky. A navyše, ochraňujú cievnu výstelku, ktorá je dôležitá pre kardiovaskulárne zdravie. Súčasná liečba vysokého krvného tlaku je účinná a bezpečná. Treba povedať aj to, že disciplinovaný pacient s artériovou hypertenziou, ktorý dodržiava nielen medikamentóznu liečbu ale aj tzv. nefarmakolologickú liečbu a usiluje sa o zdravú životosprávu, má reálne dobrú kvalitu života. Nedisciplinovaný pacient má mnohonásobne vyššie riziko vzniku možných komplikácií. 

Čo by ste odporučili ľuďom, ktorí majú krvný tlak ešte v poriadku? Ako treba žiť, aby sa tento problém a neskoršie riziká s ním súvisiace čo najviac oddialil, prípadne aby nikdy nenastal? 

Zdravá zmena životného štýlu je základom prevencie všetkých srdcovo-cievnych ochorení. Len tá môže zabrániť, alebo minimálne oddialiť nástup hypertenzie. Fyzickú aktivitu, samozrejme, odporúčame aj každému hypertonikovi. Rozprávať o týchto zmenách v rámci úpravy životného štýlu je veľmi pútavé, ale nie každý pacient naše odporúčania dodrží. Problém je, že ak sa aj pacient odhodlá niečo zmeniť, dlho mu to nevydrží a vráti sa späť k pôvodnému životnému štýlu. Treba začať malými krokmi. Chodiť pešo, nepoužívať výťah a vo voľnom čase sa pravidelne venovať turistike, bicyklovaniu, plávaniu alebo aj len práci na záhradke. Popri tom treba myslieť aj na stravu, mala by byť pestrá, vyvážená, odporúča sa tzv. stredomorský typ diéty. Všetky aeróbne aktivity a odporúčania sú prospešné aj pre zdravých jedincov. Dobrá je pravidelnosť a úplne najlepšie je, ak pohyb prináša radosť a spokojnosť.  


MUDr. Adriana Ilavská: Želáme si, aby pacienti s cukrovkou s nami spolupracovali čo najviac
Cukrovka je ochorenie, ktoré postihuje pacienta od hlavy po päty a dokáže prevrátiť jeho život aj život ľudí oko...
MUDr. Ľubomíra Fábryová: Obezita je závažná choroba
Približne dve tretiny dospelej slovenskej populácie trpia nadhmotnosťou a jeden zo štyroch mužov a jedna zo štyroch ž...
MUDr. Viera Doničová: Cukrovka sa týka každého z nás viac, než si myslí
Cukrovka sa považuje za jednu z novodobých epidémií medzi chronickými civilizačnými ochoreniami. Podľa najnovšíc...