Máme problém

Takto na Slovensku žijeme.
A zomierame…

Máme nezdravé návyky a nepočúvame lekárov

5.
Spotreba cukru
Slovensko patrí k najhorším krajinám OECD, v nezdravom stravovaní - v spotrebe cukru sa nachádzame na 5. mieste, čím sme dokonca prekonali aj USA. Za ostatných dvadsať rokov sme spotrebu cukru viac ako zdvojnásobili.
2x
Miera obezity
Za dve dekády sa rovnako zdvojnásobila aj miera obezity u mladistvých. Alarmujúce je, že každý šiesty dospievajúci je obézny. 15-roční Slováci konzumujú o dve tretiny viac sladených nápojov, ako je priemer EÚ.
53%
Neužíva správne lieky
Až 53 % Slovákov, ktorí sa liečia na kardiovaskulárne ochorenia, vysoký cholesterol či cukrovku sa v prieskume vyjadrilo, že niekedy svoje lieky neužívajú podľa odporúčaní lekára.
40%
Nechodí pravidelne na kontrolu
Vyše 40 % pacientov s vysokým LDL cholesterolom chodí na kontrolné merania len raz za 3 roky, pričom by tak mali robiť aspoň jedenkrát do roka.
< 50%
Vydrží užívať lieky na vysoký tlak
Viac ako rok vydrží užívať lieky na artériovú hypertenziu len menej ako polovica pacientov. Až štvrtina pacientov s touto diagnózou si svoj krvný tlak po návšteve lekára ani pravidelne nekontroluje.
15%
Dodržiava odporúčania
Iba 15% pacientov, ktorí sa liečia na kardiovaskulárne ochorenia, cukrovku či metabolické poruchy, dodržiava všetky odporúčania, vrátane diétnych opatrení či pohybového režimu.

Trápia nás choroby končiace smrťou, ktorej je možné zabrániť

1/2
Úmrtia kvôli zlej životospráve
Približne polovicu všetkých úmrtí na Slovensku možno pripísať ovplyvniteľným rizikovým faktorom životosprávy, ako sú nezdravé stravovanie, nedostatočný pohyb a fyzická aktivita či fajčenie a vysoká konzumácia alkoholu.
140%
Vyššia úmrtnosť ako priemer EÚ
V rebríčku 47 európskych krajín, ktorý porovnáva úmrtia na kardiovaskulárne ochorenia z dôvodu nezdravého stravovania, je Slovensko na siedmom najhoršom mieste. Úmrtnosť na Slovensku je z tohto dôvodu o 140 % vyššia ako priemer EÚ a o 30 % vyššia ako v ČR.
27tis
Kardiovaskulárne úmrtia za rok
V dôsledku kardiovaskulárnych ochorení zomiera aktuálne ročne až 27-tisíc ľudí. V roku 2020 to bolo až o 1600 ľudí viac v porovnaní s priemerom za ostatných päť rokov. A tento trend stále narastá.
20tis
Zomiera kvôli LDL cholesterolu
Až zhruba 20-tisíc spomedzi všetkých kardiovaskulárnych úmrtí súvisí s aterosklerózou - ochorením, ktoré sa spája najmä so zvýšeným zlým LDL cholesterolom a ktoré je v prípade neliečenia hlavnou príčinou práve smrteľného srdcového infarktu, cievnej mozgovej príhody či iných kardiovaskulárnych ochorení.
V4
Najhorší vo V4
Práve kvôli zbytočným, tzv. odvrátiteľným úmrtiam, ktorým je možné predísť, sa Slováci dožívajú významne menej než je priemer EÚ a tiež krajín Vyšehradskej štvorky.
26%
Zomiera kvôli nezdravej strave
Až 26 % všetkých úmrtí na Slovensku v roku 2019 mali na svedomí diétne riziká - najmä nízky príjem ovocia a zeleniny, vlákniny a vysoká spotreba soli a cukru.