Andrej Vršanský: Fyzické a psychické zdravie sú spojené, pretože zdravie je len jedno

admin
12.09.2022

Stav nášho duševného zdravia hrá v prevencii a liečbe chronických ochorení zásadnú úlohu. Telo a myseľ sa nedá oddeliť, rovnako tak ani starostlivosť o ne.

To, ako sa tieto dve roviny nášho zdravia prepájajú a ako nájsť po psychickej stránke oporu a pomoc, nám v krátkom rozhovore približuje výkonný riaditeľ Linky za duševné zdravie Andrej Vršanský.

Aby sa pacient rozhodol pre pozitívnu zmenu postoja k vlastnému zdraviu, musí byť v dobre psychickej kondícii. Predsa len, mnohí pacienti sú psychicky zlomení, napríklad po cievnej mozgovej príhode alebo infarkte. Čo im odporúčate? 

Je dôležité nepodceňovať vplyv duševného zdravia na fyzické zdravie, keďže zdravie je nakoniec len jedno. Ak sme zvyknutí na intervencie týkajúce sa nášho tela od lekárov, je určite dobrý nápad počúvať svoje pocity a poradiť sa s odborníkom. Ak však odborník nie je k dispozícii, mnohokrát pomáha aj otvorený, úprimný rozhovor s našimi blízkymi, v ktorých formulujeme naše prežívanie. Ak máme príležitosť pomenovať svoje pocity otvorene, pomáha to nášmu duševnému zdraviu a je to intervencia, ktorú vie poskytnúť každý, kto chce.

Predchádza dobré psychické zdravie tomu fyzickému? 

Neviem na túto otázku akademicky odpovedať, ale asi sa nepomýlim, ak poviem, že sa podmieňujú navzájom a sú spojené, pretože zdravie je v skutočnosti len jedno.

Ako je to s návykmi? Predsa len, aj nezdravý životný štýl je určitým spôsobom návykovou záležitosťou, napríklad sedavý spôsob života či fajčenie. Čo odporúčate týmto pacientom?

Zdravý životný štýl, pohyb, pestrá a zdravá strava, sú základom pre zdravý život. Asi už neexistuje nikto, kto by tvrdil, že fajčenie zdraviu pomáha. Naopak, zdraviu škodí. Napriek tomu je niekedy ťažké zbaviť sa zlozvykov. Určite odporúčame poradiť sa s odborníkmi, ako na to, pretože veľkú časť závislostí máme v hlavách.

Ako ich motivovať, aby si uvedomili, že zdravie majú len jedno, že je v ich vlastných rukách a sú sami zodpovední za svoj „osud“?

Dobré rady do života, ako napríklad, že máme prestať fajčiť, väčšinou nepomáhajú. Odporúčame poradiť sa s odborníkom, prečo je ťažké vysporiadať sa a tým, čo nás k tomu vedie. Odborník nám vie pomôcť, ako si môžeme pomôcť sami.

Kde môžu ľudia – najmä tí, ktorí sú osamelí a nemajú blízkych – nájsť rýchlu a efektívnu odbornú pomoc?

Pre ľudí, ktorí nemajú blízkych, s ktorými by mali možnosť sa otvorene porozprávať, je tu napríklad Linka dôvery Nezábudka 0800 800 566 aj s emailovou poradňou. Funguje 24 hodín denne, každý deň v týždni a je anonymná. V Lige pracujeme na tom, aby boli v komunitách vyškolení ľudia, ktorí sa o duševnom zdraví vedia s ostatnými rozprávať a poskytli tak laickú podporu tam, kde je ťažšie nájsť odbornú pomoc. Predovšetkým sa snažíme aktivovať ľudí s vlastnou zažitou skúsenosťou, aby mali možnosť pomáhať ostatným.


MUDr. Adriana Ilavská: Želáme si, aby pacienti s cukrovkou s nami spolupracovali čo najviac
Cukrovka je ochorenie, ktoré postihuje pacienta od hlavy po päty a dokáže prevrátiť jeho život aj život ľudí oko...
MUDr. Anna Vachulová: Pri liečbe vysokého tlaku hráme o čas
Artériová hypertenzia alebo ľudovo povedané vysoký krvný tlak je ochorenie, ktoré nebolí. Na Slovensku sa štatisticky...
MUDr. Ľubomíra Fábryová: Obezita je závažná choroba
Približne dve tretiny dospelej slovenskej populácie trpia nadhmotnosťou a jeden zo štyroch mužov a jedna zo štyroch ž...