Zdravie máš
len jedno

Približne polovica všetkých úmrtí u nás má pôvod v zlých návykoch, nezdravom stravovaní a pasívnom, lenivom živote bez fyzickej aktivity. Pozrite sa na prehľad hlavných rizikových faktorov. Našli ste sa medzi nimi aj vy?

+
Vysoký krvný tlak
Zisti viac
+
Vysoký Cholesterol
Zisti viac
+
Obezita
Zisti viac
+
Nezdravý životný štýl
Zisti viac

Rozprávame sa s odborníkmi

V našej iniciatíve chceme vytvoriť priestor, v ktorom dávame slovo odborníkom. Sme radi, že sa pod myšlienku Zdravie máš len jedno podpisujú viacerí renomovaní lekári – špecialisti v liečbe civilizačných ochorení. Prečítajte si rozhovory na témy, ktoré sa možno týkajú práve vášho zdravotného stavu.

Je dôležité zdravé stravovanie a životospráva?
Približne polovica všetkých úmrtí u nás má pôvod v zlých návykoch, nezdravom stravovaní a pasívnom, lenivom živote bez fyzickej aktivity…
Je dôležité zdravé stravovanie a životospráva?
Približne polovica všetkých úmrtí u nás má pôvod v zlých návykoch, nezdravom stravovaní a pasívnom, lenivom živote bez fyzickej aktivity…
Je dôležité zdravé stravovanie a životospráva?
Približne polovica všetkých úmrtí u nás má pôvod v zlých návykoch, nezdravom stravovaní a pasívnom, lenivom živote bez fyzickej aktivity…
Inšpirujete nás

Príbehy, v ktorých víťazí zdravie a život

Medzi nami žije veľa ľudí, ktorí si kvôli zlému zdravotnému stavu prechádzali v minulosti čiernymi kapitolami života. Aj vďaka spolupráci s lekármi, vlastnej vôli a zmene životosprávy sa im však podarilo prevziať nad svojím zdravím kontrolu. Ak máte za sebou podobný príbeh, pozývame vás sa oň podeliť. Aj vaša skúsenosť môže pomôcť a inšpirovať ostatných. Budeme radi, keď sa nám ozvete. Kontakt na nás nájdete dole na stránke.

Rebeka
Nezdravý životný štýl
Približne polovica všetkých úmrtí u nás má pôvod v zlých návykoch, nezdravom stravovaní a pasívnom, lenivom živote bez fyzickej aktivity. Približne polovica všetkých úmrtí u nás má pôvod v zlých návykoch, nezdravom stravovaní a pasívnom, lenivom živote bez fyzickej aktivity
Rebeka
Nezdravý životný štýl
Približne polovica všetkých úmrtí u nás má pôvod v zlých návykoch, nezdravom stravovaní a pasívnom, lenivom živote bez fyzickej aktivity. Približne polovica všetkých úmrtí u nás má pôvod v zlých návykoch, nezdravom stravovaní a pasívnom, lenivom živote bez fyzickej aktivity